Objectiu

Un clar Objectiu és garantir per mitjà del pla Integral Mantenance of Building la gestió total dels edificis o oficines que l’EMPRESA té dispersos en diferents àmbits geogràfics.

Garantint la vida dels edificis amb els serveis de manteniment general i aprofitant les sinergies que s’implanten, gestionem de forma conjunta els serveis que es denominen “elements comuns“.

Aquests són els que la comunitat necessita però que no interrompen el seu “core business” com ara neteja, seguretat, jardineria, desinfecció, gestió de residus, recepció o qualsevol altre de valor afegit.

La gestió d’un “Consultor” extern o “Auditor” permet el coneixement de les instal.lacions així com la capacitat d’adoptar mesures ajustades al client i a les seves necessitats reals i mai de forma estàndard.

La capacitat i la resolució d’un sistema de dades dels edificis utilitzant un programa “GMAO”, permet adoptar mesures garantint el 100% del compliment del pla de manteniment i els serveis elements comuns.

Serveis

Auditors de Serveis

 • Implant de gestió de projectes.
 • Outplant externalització de SSGG.
 • Outplant de control de qualitat.
 • Adequació de mitjans i recursos a les noves necessitats.
 • Compliment del contracte i resultats a mig termini.
 • Mecanització de serveis actuals.

Consultors de Mitjants

 • Gestor de serveis externs.
 • Garanties d’implantació de serveis.
 • Control i auditores de proveïdors.
 • Tenders de gestió i optimització serveis generals.
 • SSGG actuals.
 • Recursos i necessitats actuals.
 • Optimització de costos.
 • Localització implantació de nous SSGG.

Outsorcing Empresarial

 • Externalització de tots els processos no corporatius en oficines i edificis.
 • Localització de proveïdors externs i contractació directa pel client.