Integral Maintenance of Building és la disciplina de treball que permet al client poder contractar, gestionar i resoldre els manteniments preventius, correctius i, si escau predictius de les instal.lacions en els seus edificis corporatius.

Tipus de serveis:

Preventiu: Inspeccions dels 30 punts de control que asseguren el compliment de la legislació i reglaments de seguretat.
Correctiu: Consisteix en la esmena / rectificació de defectes observats en el pla preventiu.
Estalvi energètic: Estudi i mesures d’estalvi energètic i consum de les seves instal.lacions.
Enginyeria d’Edificació: cCobreix tot el relacionat amb l’àmbit de la construcció.

 

Flux de treball:

Som experts:

  • Manteniment Integral d’Edificis.
  • Manteniment Preventiu & Correctiu.
  • Estalvi de l’Energia.
  • Enginyeria Edificació