Facility Management & Services ha potenciat la seva plataforma de gestió única generant amb diferents partners de confiança i reputada experiència la creació de joint venture, amb l’objectiu de

 • Aportar mitjans i recursos als nostres clients, en aquelles activitats que entenem són puntuals i formen part del creixement de les seves necessitats per continuar sent competitius.
 • Objectiu comú, fer aportacions de diversa índole al seu negoci comú. L’aportació pot consistir en matèria primera, capital, tecnologia, coneixement del mercat, vendes i canals de distribució, personal, finançament o productes, o, el que és el mateix: capital, els recursos o el simple know-how.
Joint venture pot ser molt variat, des de la producció de béns o la prestació de serveis, a la recerca de nous mercats o el suport mutu en diferents baules de la cadena d’un producte. Es desenvoluparà durant un temps limitat, amb la finalitat d’obtenir beneficis econòmics.

Ens fem càrrec de:

 • Certificació Qualitat ISO i UNE
 • Pla de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 de Prevenció
 • Implantació LISMI 13/1982 de 7 d’abril
 • Formació, Recursos Humans i Selecció
 • Papereria Corporativa i Disseny Web
 • Serveis Jurídics
 • Taxació d’Immobles
 • Normes Certificació Qualitat 14000 / 22 000 / 27 001
 • Legislació i de aplicació LOPD 15/1999 de 13 de desembre