Plataforma de Gestió

Com a Plataforma de Gestió i detecció de necessitats empresarials, els serveis externs i processos no productius, apliquem les sinergies entre totes les activitats amb l’objectiu d’implantar millores, reduir costos i aportar una multiplicitat de serveis d’aquelles activitats dels nostres clients que no són la seva core business.

Unifiquem i analitzem de forma individual les seves necessitats, integrant els processos no productius en un únic interlocutor i els tècnics per cada activitat, de manera que els resultats s’orienten en agilitzar la gestió diària, optimitzar costos i sobretot la implicació professional d’aconseguir els resultats, de la implantació i fruit dels sistemes de qualitat de cada client.

Processos no Productius

Gestió de necessitats empresarials de Processos no productius de les empreses.

Organització

L’organització dels recursos, els processos de planificació, la detecció i la implantació de les necessitats neixen des de l’objectiu del nostre client, i creiem que es poden desenvolupar com:

Garantía

La garantia d’execució dels serveis ve donada:

  • Empreses certificades i homologades per treballar amb l’administració pública.
  • Partners amb certificacions ISO per a cada activitat concreta.
  • Presència nacional amb delegacions properes als seus centres de treball.
  • Atenció permanent les 24 hores.
  • Assistència tècnica amb professionals de cada sector.
  • Capacitat de gestió, treballadors, recursos tècnics.